Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα

Για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο: Προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τα βασικά πολεοδομικά και χωρικά χαρακτηριστικά του Δήμου, από τις συνήθειες μετακινήσεων των πολιτών, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη σε σχέση με τις συνθήκες κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, αλλάΣυνεχίστε να διαβάζετε «Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα».