Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων και προτεινόμενα μέτρα αστικής κινητικότητας

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στον κύκλο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σκοπός είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και οι φορείς στο Σχεδιασμό μέσα από τη συν διαμόρφωση και επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου, αλλά και να καταστεί εφικτή μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστουςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων και προτεινόμενα μέτρα αστικής κινητικότητας».

Νέα τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Διαβούλευσης

Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στον Β΄ Κύκλο Διαβούλευσης με θέμα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.   Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου με γνώμονα τηνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Νέα τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Διαβούλευσης».

Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων

για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στον Β΄ Κύκλο Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Πρόκειται για ένα Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου με γνώμοναΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων».

Διατύπωση του κοινού οράματος

Η γνώμη των πολιτών για το όραμα Η γνώμη των πολιτών για το όραμα αποτυπώθηκε τόσο μέσω σχετικής ερώτησης, μέρος του ερωτηματολογίου που διατέθηκε στους πολίτες[1], όσο και μέσω των γενικότερων προτεραιοτήτων που έθεσαν από το σύνολο των απαντήσεών τους. Καθώς οι γενικότερες προτεραιότητες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, στην συνέχεια δίνεται βαρύτηταΣυνεχίστε να διαβάζετε «Διατύπωση του κοινού οράματος».

Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στον κύκλο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σκοπός είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και οι φορείς στο Σχεδιασμό μέσα από τη συν διαμόρφωση και επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου, αλλά και να καταστεί εφικτή μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστουςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων».

Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων

για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στον Β΄ Κύκλο Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Πρόκειται για ένα Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου με γνώμοναΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων».

Πρόσκληση σε πρόσθετη θεματική τηλεδιάσκεψη

για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Τρίτη 08/09/2020, ώρα 18:00 Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί σε νέα θεματική τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.   Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχειΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πρόσκληση σε πρόσθετη θεματική τηλεδιάσκεψη».

Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων

 για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης σε τηλεδιάσκεψη με θέμα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τηΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων».