Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων και προτεινόμενα μέτρα αστικής κινητικότητας

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στον κύκλο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σκοπός είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και οι φορείς στο Σχεδιασμό μέσα από τη συν διαμόρφωση και επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου, αλλά και να καταστεί εφικτή μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού ανέπτυξε δύο διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια.

Το  Σενάριο Α- ήπιο σενάριο- εστιάζει στη μείωση του ΙΧ στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων με ήπιες παρεμβάσεις με έμφαση στην ένωση των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Ο στόχος είναι ο πολίτης να μετακινηθεί στις βασικές σύντομες διαδρομές εντός του Δήμου με ήπιες μορφές μετακίνησης   χωρίς να έχει απαραίτητα την ανάγκη κάποιου μηχανοκίνητου μέσου, αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους, καθώς και έντονα προβλήματα στάθμευσης. Το εν λόγω ήπιο σενάριο επιχειρεί να εντάξει μέτρα χαμηλού κόστους που θα συνδυάζονται με έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών για μέγιστη αποδοτικότητα.

Το Σενάριο Β- ριζοσπαστικό σενάριο- δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με το Σενάριο Α στην καλύτερη σύνδεση των τριών δημοτικών ενοτήτων μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών περιπάτου και ποδηλασίας, καθώς επίσης και στη ριζοσπαστική μείωση των διαμπερών κινήσεων μέσα από την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τη  δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με ευέλικτα συστήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Το κόστος αυτών των μέτρων δεδομένης της εκτεταμένης εφαρμογής τους αναμένεται να είναι υψηλό, ενώ η εφαρμογή του εξεταζόμενου σεναρίου προϋποθέτει έναν μακροπρόθεσμο  χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Από την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ προτείνεται η υιοθέτηση των παρεμβάσεων του ήπιου σεναρίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα- 5ετίας και η σταδιακή υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων του ριζοσπαστικού σεναρίου σε ορίζοντα 10ετίας.

Στον Παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα του επικρατέστερου σεναρίου ανά Στρατηγική Κατεύθυνση:

Στρατηγικές
κατευθύνσεις
Ήπιο Σενάριο- Βραχυπρόθεσμος ορίζονταςΡιζοσπαστικό σενάριο- Μακροπρόθεσμος ορίζοντας
Βελτίωση και επέκταση υποδομών για την πεζή μετακίνηση με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων -διαπλατύνσεις πεζοδρομίων- διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές με έμφαση στα εμποδιζόμενα άτομα και στην εξασφάλιση της πρόσβασής τους στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας και σε πόλους ενδιαφέροντος. •Εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων σε ικανοποιητικό ποσοστό του οδικού δικτύου (της τάξεως του 40%).
•Επέκταση υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων•Διαμόρφωση ήπιων και ασφαλών διαδρομών προς όλα τα συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
•Διαμόρφωση ήπιων και ασφαλών διαδρομών προς όλα τα συγκροτήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. •Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων – Δημιουργία superblocks για την προστασία από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου•Αναδιαμόρφωση και καλύτερη σύνδεση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου με τους βασικούς πόλους έλξης της περιοχής και επέκτασή του προς τη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού και τον σταθμό μετρό Εθνικής Άμυνας. •Ανάπτυξη δικτύου και ένταξή του στο μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και διαδημοτική σύνδεσή του με τους όμορους Δήμους (Μαρούσι, Χαλάνδρι, Χολαργό, Αθήνα).
· Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων· Χωροθέτηση πρόσθετων θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων
· Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων • Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης ποδηλάτων και πατινιών
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα Συλλογικά μέσα μεταφοράς/Αύξηση της αποδοτικότητας των μεταφορών•Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των μαθητών για τις καθημερινές μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και στην καλύτερη σύνδεση των δημοτικών ενοτήτων με τους υφιστάμενους σταθμούς μετρό (Χολαργός – Εθνική Άμυνα) • Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας με τη δημιουργία γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διακυμάνσεις της ζήτησης, και να μπορεί να καλύπτει τα κενά του κεντρικού συστήματος, προοπτικά εστιάζοντας στην καλύτερη προσαρμογή στη ζήτηση ακόμα και σε πραγματικό χρόνο (πόρτα-πόρτα, on demand).
• Ενίσχυση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών- επανεξέταση δρομολογίων, ώστε να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των μαθητών το πρωί και το μεσημέρι -βελτίωση της διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής τροχιάς• Πύκνωση και βελτίωση των δρομολογίων -Ενίσχυση της διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής τροχιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς του Μετρό.
Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- • Ιεράρχηση του οδικού δικτύου – Αντιμετώπιση διαμπερούς κυκλοφορίας σε επιβαρυμένους άξονες του Δήμου (πχ. 28ης Οκτωβρίου) • Ιεράρχηση του οδικού δικτύου με σκοπό τη ριζοσπαστική αντιμετώπιση των διαμπερών κινήσεων εντός του Δήμου – Δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
· Δημιουργία superblocks για την προστασία από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία και την κυκλοφορία οχημάτων εν γένει.
• Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας με έμφαση στις περιοχές γύρω από τα σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα.
Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης- δημιουργία πράσινων διαδρομών• Ανάδειξη του ρέματος της Φιλοθέης- δημιουργία πράσινης διαδρομής που θα ευνοεί την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο.• Δίκτυο και υποδομές περιπάτου και ποδηλασίας για σύνδεση όλων των βασικών πόλων έλξης των τριών Δημοτικών ενοτήτων, που να συνδέει τις κεντρικές πλατείες, τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου, τα κοινωφελή/δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τις περιοχές εμπορίου/υπηρεσιών, τις στάσεις/σταθμούς της δημόσιας συγκοινωνίας.
Το δίκτυο αυτό μπορεί να συγκροτείται συγχρόνως και ως «Δίκτυο πράσινων διαδρόμων» περιλαμβάνοντας το ρέμα της Φιλοθέης, συνδέοντας το με τα σημαντικότερα πάρκα- άλση του Δήμου, αλλά και με το λόφο των Τουρκοβουνίων. •Ενοποίηση του άξονα της Λ. Διαμαντίδου με την πλατείας Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό και αναδιαμόρφωση κόμβου Φάρου για την πολεοδομική ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων.
Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης •Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις δημοτικές ενότητες Νέου Ψυχικού και Ψυχικού στο ύψος του Φάρου και στην περιοχή πλησίον της Εθνικής Άμυνας στο Νέο Ψυχικό• Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης επεκτείνεται- Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις περιοχές με έντονη παρόδια στάθμευση
•Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 2% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ. •Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 5% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ.
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο• Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία με ανακατασκευή του οδικού χώρου – στενώσεις – διαμορφώσεις, διαμόρφωση κυκλικών κόμβων για μείωση ταχυτήτων, μονοδρομήσεις οδών, διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας με σήμανση. • Το πρόγραμμα έργων οδικής ασφάλειας του ήπιου σεναρίου καλύπτει επαρκώς τα επικίνδυνα σημεία..
Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων και γενικότερα βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών• Μελέτη χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. • Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
• Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου της δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας.•Πλήρης αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα καθαρής ενέργειας.
•Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης οχημάτων (car sharing)
Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών•Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης στην περιοχή του Φάρου και της Νέας Αγοράς •Χωροθέτηση μεγαλύτερου αριθμού θέσεων φορτοεκφόρτωσης δίνοντας έμφαση και στη χρήση cargo -bikes
•Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών μεταφορών

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση των παρεμβάσεων σε ορίζοντα 5ετίας και 10ετίας

Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου – ήπιο σενάριο- ορίζοντας 5ετίας
Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου – ριζοσπαστικό σενάριο- ορίζοντας 10ετίας
Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή και σταθμοί κοινής χρήσης ποδηλάτων – ήπιο σενάριο – ορίζοντας 5ετίας
Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή και σταθμοί κοινής χ΄ρησης ποδηλάτων – ήπιο σενάριο- ορίζοντας 10ετίας
Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης
και Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ηπίο σενάριο- ορίζοντας 5ετίας
Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης
και Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ριζοσπαστικό σενάριο- ορίζοντας 10ετίας

Πείτε μας τη γνώμη σας για το επικρατέστερο σενάριο τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s