Αποτελέσματα Α’ Κύκλου Διαβούλευσης

Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης, διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο δημόσιας Συζήτησης- Διαβούλευσης με πολίτες και όλους τους  εμπλεκόμενους φορείς του Έργου.

Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19, στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης ο Δήμος προέβη στη διεξαγωγή τεσσάρων θεματικών τηλεδιασκέψεων, αντί δια-ζώσης συναντήσεων. Πιο συγκεκριμένα,

  • Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 14/07/2020, ώρα 10:00-13:00, κλήθηκαν να συμμετάσχουν εμπλεκόμενοι φορείς διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, οι φορείς μεταφορικού έργου, καθώς και οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων.
  • Στη δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη  15/07/2020 ώρα 18.00-21.00, κλήθηκαν να συμμετάσχουν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που εκπροσωπούν ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, φορείς εκπαίδευσης, αλλά και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.
  • Στην τρίτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20/7/2020, ώρα 18.00-21.00 κλήθηκαν να συμμετάσχουν φορείς άμεσης επέμβασης και διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας στον Δήμο, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας, φορείς που έχουν αναγνωριστεί ως  σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων για το Δήμο, καθώς επίσης και πολίτες  των τριών δημοτικών ενοτήτων που ενδιαφέρονται να συμβάλουν και να συμμετέχουν ενεργά στο Σχεδιασμό.
  • Για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή στα πλαίσια του Α’ κύκλου διαβούλευσης διοργανώθηκε και τέταρτη πρόσθετη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 18:00, στην οποία κλήθηκαν να λάβουν μέρος φορείς, καθώς επίσης και πολίτες που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις προηγούμενες τηλεδιασκέψεις.

Οι τηλεδιασκέψεις  διεξήχθησαν μέσω της πλατφόρμας cisco webex meetings με μέγιστη διάρκεια 2,5 ώρες.  Στον Παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα των τριών τηλεδιασκέψεων.

Και στις τρεις τηλεδιασκέψεις, η διαδικασία της διαβούλευσης ξεκίνησε με ανάγνωση του γραπτού χαιρετισμού του Δημάρχου κ. Δημήτρη Γαλάνη, ο οποίος τόνισε ότι ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού ανοίγει μία καινούρια σελίδα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος αστικών μεταφορών,  με όραμα υλοποίησης τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια. Οι βασικές αρχές αυτού του μακρόπνοου Σχεδίου είναι η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης, ο σημαντικός περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου,  η έμφαση στην εξυπηρέτηση πεζών και ποδηλάτων, ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση του αστικού μας περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου. Στόχος είναι ένας Δήμος πιο πράσινος περιβαλλοντικά, φιλικότερος προς τους κατοίκους του και αισθητικά αναβαθμισμένος. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής πολιτών και φορέων στο σχεδιασμό, στο γόνιμο προβληματισμό, στην ανταλλαγή απόψεων, αλλά και στην αξιολόγηση των προτάσεων που θα προβληθούν, ώστε να επιτευχθεί ένα Σχέδιο που θα υλοποιεί τις βασικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Ζερβός, Αντιδήμαρχος θεμάτων δομημένου Περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση και στις τρεις τηλεδιασκέψεις. Ο κ. Ζερβός επισήμανε ότι οι στόχοι του ΣΒΑΚ συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αστικές περιοχές, τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και άνεσης στη μετακίνηση, τον περιορισμό της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, αλλά και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του συστήματος μεταφορών και του αστικού περιβάλλοντος εν γένει, για να μπορούν οι πολίτες να κινούνται περισσότερο και πιο ευχάριστα στα προάστια.   Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν με  κάποια μέτρα όπως o περιορισμός της χρήσης του ΙΧ, η  προώθηση της χρήσης ήπιων μορφών μετακίνησης με ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων ή/ και ποδηλατοδρόμων, με επέκταση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τη διευκόλυνση ή την αποτροπή της κυκλοφορίας και της στάθμευσης σε επιβαρυμένες περιοχές και τέλος γενικά μέσα από τον ανασχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος του συστήματος μεταφορών. Παράλληλα, τόνισε και ορισμένες ιδιαιτερότητες του Δήμου, αλλά και κάποιους περιορισμούς  τους οποίους το Σχέδιο οφείλει να λάβει υπόψη. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη θέση του Δήμου μέσα σε στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, η οποία δημιουργεί προβλήματα όπως είναι η διαμπερής κυκλοφορία , στον  πολεοδομικό σχεδιασμό, στο είδος και την κατανομή των χρήσεων γης που διακρίνεται από μία ανισορροπία στον συγκεκριμένο Δήμο, αλλά και σε χαρακτηριστικά της υφιστάμενης διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα στα μικρά πλάτη πεζοδρομίων που απαντώνται στην περιοχή μελέτης και στα συνεπαγόμενα προβλήματα που αυτά δημιουργούν τόσο στη μετακίνηση των πεζών, όσο και στην μετακίνηση των οχημάτων.

Ακολούθησε παρουσίαση από την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ, η οποία δομήθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε μία παρουσίαση των χαρακτηριστικών των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ αναλύθηκαν διεξοδικά τα επιμέρους βήματα και τα στάδια με βάσει και τις κατευθυντήριες γραμμές – οδηγίες του Ευρωπαϊκού αστικού παρατηρητηρίου Eltis. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιμέρους φάσεις του Συμμετοχικού Σχεδιασμού  και στους τρόπους εμπλοκής των φορέων και των πολιτών στο Σχεδιασμό στα πλαίσια του ΣΒΑΚ του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.

Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης περιλάμβανε την ανάλυση της υφιστάμενης  κατάστασης κινητικότητας στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από μετρήσεις πεδίου, αλλά και από την επεξεργασία κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τα περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία μορφολογίας του Δήμου, η  πολεοδομική οργάνωση  του Δήμου και οι υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τα αποτελέσματα από την κυκλοφοριακή ανάλυση των μετρήσεων πεδίου, τα υφιστάμενα δίκτυα πεζής μετακίνησης και τα πλάτη πεζοδρομίων, καθώς  και οι υπάρχουσες υποδομές για το ποδήλατο, τα επικίνδυνα σημεία από πλευράς οδικής ασφάλειας,  τα αποτελέσματα από την καταγραφή των συνθηκών στάθμευσης (ένταση στάθμευσης, διαχείριση στάθμευσης, παράνομη στάθμευση), αλλά και τα βασικά συμπεράσματα από τη λειτουργία και οργάνωση των δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας. Τέλος, όλα τα παραπάνω ανακεφαλαιώθηκαν μέσα τη μέθοδο SWOT, όπου συνοψίστηκαν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το Σχεδιασμό.

Στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, ο Αντιδήμαρχος θεμάτων δομημένου Περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης κ. Ζερβός, επισήμανε ορισμένα σημεία που αποτελούν πρόκληση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Αναλυτικότερα αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τα πλάτη πεζοδρομίων, τονίζοντας ότι εντοπίζεται μία χωρική ανισοκατανομή στις τρεις δημοτικές ενότητες, με το ποσοστό των λειτουργικών πεζοδρομίων να κυμαίνεται γύρω στο 70%,  στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, γύρω στο 40% στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, ενώ εμφανίζεται αισθητά μικρότερο γύρω στο 20%  στη ΔΕ Ενότητα Νέου Ψυχικού. Επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να ιεραρχηθεί η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των πεζοδρομίων, είτε μέσω διαπλατύνσεων στα σημεία όπου χαρακτηρίζονται από πολύ μικρό πλάτος, είτε μέσα από μετατροπή οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας είτε μέσα από την απομάκρυνση των υφιστάμενων εμποδίων και την ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη διέλευση των ευάλωτων ομάδων μετακινούμενων. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα ΜΜΜ, υπογραμμίστηκε ότι παρότι υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο στάσεων δεν εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα στη διέλευσή των λεωφορείων, ενώ τα υφιστάμενα δρομολόγια δεν συνδέουν τα τρία προάστια μεταξύ τους, καθώς οι υπάρχουσες γραμμές είναι στη λογική των ανεξάρτητων δήμων πριν τη συνένωση του Καλλικράτη και όχι στη λογική ενός νέου, ενιαίου Δήμου.

Σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα και τα επικίνδυνα σημεία,  τα περισσότερα εντοπίζονται  στους κύριους οδικούς άξονες, επί της λεωφόρου Κηφισίας, της λεωφόρου Καποδιστρίου και λιγότερο επί της Μεσογείων,  που είναι εκτός αρμοδιότητας του Δήμου. Ωστόσο το ΣΒΑΚ θα πρέπει να δώσει έμφαση και ως προς τον τομέα των ατυχημάτων και ως προς τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, ειδικά στην περιοχή του Φάρου, που αποτελεί και το κύριο σημείο σύνδεσης των δύο τμημάτων του δήμου, Φιλοθέη – Ψυχικό από τη μία και Νέο Ψυχικό από την άλλη. Ιδιαιτέρως αναφορικά με τη στάθμευση θα πρέπει να δοθεί προσοχή και σε περιοχές όπως είναι τα σχολεία, όπου το πρόβλημα είναι μεν παροδικό/ περιορισμένο χρονικά, αλλά ιδιαίτερα έντονο  τις ώρες αιχμής- δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες, αλλά και σε περιοχές όπως η Νέα Αγορά ψυχικού όπου το πρόβλημα στάθμευσης οφείλεται κυρίως στην πολεοδομική εξέλιξη και συγκρότηση της περιοχής, στους στενούς δρόμους και στη μη ύπαρξη ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.

Ακολούθως, η Επόπτρια του ΣΒΑΚ για το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, κ. Μαρία Σολωμού, τόνισε ότι το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την αειφορία, ενώ κινείται στις κατευθύνσεις της ισόρροπης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της πόλης, την αειφόρο ανάπτυξη και διαβίωση του ανθρώπου, μέσα σε ένα δυναμικά πολυμορφικό δημόσιο χώρο όπου μπορούν να συνυπάρξουν πολυδιάστατα και οχήματα και ο άνθρωπος. Επισήμανε ότι το Σχέδιο οφείλει να λάβει υπόψη καλές πρακτικές, οι οποίες είναι ήδη γνωστές  και  εφαρμοσμένες διεθνώς και  επαναπροσδιορίζουν το δημόσιο χώρο μέσα από μία πολυδιάστατη προσέγγιση  στην οποία μπορούν να συνυπάρξουν το αυτοκίνητο, το ποδήλατο, το πεζοδρόμιο, ο περιπατητής, οι ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων. Υπογράμμισε ότι ο χώρος είναι εξαιρετικά σημαντικός και για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ επισήμανε πως η λογική και η φιλοσοφία των ΣΒΑΚ δεν είναι καινούρια με βάση τη διεθνή εμπειρία, αποτελεί ωστόσο πρόκληση για τη δική μας χώρα, η οποία χτίστηκε και αναπτύχθηκε αστικά με κεντρική ιδέα την οικοδομική ανάπτυξη, αφήνοντας πάρα πολύ λίγο χώρο κοινόχρηστο. Ως εκ τούτου, βλέπουμε σήμερα πόλεις, οι οποίες είναι πυκνοδομημένες, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν ούτε πάνω στο δρόμο όπου κυριαρχούν τα αυτοκίνητα, ούτε και πάνω στα πεζοδρόμια, όταν το 50% των πεζοδρομίων έχει πλάτος κάτω από 1 μέτρο, ή κάτω από 1,5 μέτρο.

Το ΣΒΑΚ οφείλει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, αλλά και τις δυνατότητες ώστε οι πόλεις να μπορούν να ανταποκρίνονται και να προάγουν διαφορετικές αναπτύξεις, εκθέσεις, είτε πρόκειται για τέχνη, είτε για αθλητισμό, είτε πρόκειται για ελεύθερη έκφραση των πολιτών.  Η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι στην κατεύθυνση ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη μείωση των ορίων ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό και την ανάπτυξη χώρου για τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τους κατοίκους. Επιπλέον, η κ,. Σολωμού τόνισε το θέμα της ασφάλειας , επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι σε παραγωγή παραπληγικών στην Ευρώπη, οι οποίοι δημιουργούνται από τροχαία ατυχήματα σε απόσταση μικρότερη των 60χλμ από το σπίτι μας. Κατά συνέπεια, οι  κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ οφείλουν να είναι συγκεκριμένες, συμπεριλαμβάνοντας τις απαραίτητες υποδομές για τη στροφή στην πεζή μετακίνηση και στο ποδήλατο, με όραμα για μία πόλη- μουσείο, ανοιχτή με την έννοια της χρήσης της από κάθε άποψη από τον άνθρωπο και όχι από το αυτοκίνητο. Σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό σημείο είναι η υιοθέτηση και μίας διαφορετικής διαπαιδαγώγησης και κουλτούρας βάσει των αρχών της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης.  

Εν συνεχεία, ακολουθούν τα ευρήματα – αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τρεις θεματικές τηλεδιασκέψεις που διεξήχθησαν με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετέχουν ενεργά και στις επόμενες φάσεις της κατάρτισης του στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μέσα από τη συζήτηση οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κινητικότητα στο Δήμo, αλλά και συνέβαλαν στη συζήτηση  αναφορικά με το όραμα και τις προτεραιότητες που οφείλει να υπηρετήσει το ΣΒΑΚ.  

1η Τηλεδιάσκεψη Α΄ κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 14/07/2020 ώρα 10:00-13:00, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους βασικούς φορείς μεταφορικού έργου και τις τοπικές  διοικητικές αρχές.  

Στον  παρακάτω Πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι φορείς που έλαβαν μέρος στην πρώτη τηλεδιάσκεψη του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης.

Πίνακας 2: Φορείς που συμμετείχαν στην 1η Τηλεδιάσκεψη του Α΄ Κύκλου  Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

α/α ΦΟΡΕΑΣ
1Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης – Ψυχικού
2Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της ομάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΠΕΔΑ
3Lever A. E.
4Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ
5Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό Α.Ε
6Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού
7Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού
8Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αρχικά ο λόγος δόθηκε στην εκπρόσωπο από την Αττικό Μετρό, η οποία αναφέρθηκε στο μελλοντικό σχεδιασμό και πιο συγκεκριμένα, στο β΄ τμήμα της γραμμής 4- που συμπεριλαμβάνει και στάσεις εντός του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Επισήμανε ότι δεν αναμένεται λειτουργία του εν λόγω τμήματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, παρότι ήδη υπάρχουν κάποιες πρώτες μελέτες. Υπογράμμισε ότι το τμήμα  της Γραμμής 4  κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας είναι ένα τμήμα που έχει υψηλή ζήτηση, αλλά και αρκετούς σταθμούς σε σχέση με άλλα που είναι μικρότερου μήκους, γεγονός που δυσκολεύει την χρηματοδότησή του.  Ως εκ τούτου, το ΣΒΑΚ οφείλει σε αυτή τη φάση να δώσει έμφαση στις υφιστάμενες υποδομές σε σχέση με την εξυπηρέτηση από τα λεωφορεία, επιδιώκοντας στο να οργανωθεί κάποιο σύστημα μετεπιβίβασης για όλη την περιοχή με το σταθμό της Εθνικής Άμυνας της Γραμμής 3. Επιπρόσθετα, τόνισε τη σημασία των διαβουλεύσεων με τους πολίτες, για την προώθηση και εφαρμογή του ΣΒΑΚ, αλλά και την πολύ μεγάλη σημασία της αλλαγής της κουλτούρας των πολιτών σε σχέση με τη μείωση της χρήσης του ΙΧ και την ενίσχυση των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.

Η εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ διατύπωσε στην τοποθέτησή της τη γενική συμφωνία της με το πλαίσιο των στόχων όπως παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Εργασίας. Εστίασε στους λειτουργικούς στόχους  που αναφέρθηκαν σε σχέση με τις μεταφορές και οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση αντιρρυπογόνων οχημάτων, τη βελτίωση των χρόνων αναμονής και την δημιουργία νυχτερινών γραμμών. Υπογράμμισε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν και επιδιώξεις του ΟΑΣΑ, αλλά ωστόσο οι πόροι του συστήματος είναι περιορισμένοι, γεγονός που καθιστά δύσκολο στην παρούσα περίοδο την άμεση πύκνωση δρομολογίων ή την ανάπτυξη νυχτερινού λεωφορειακού δικτύου. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε σε σχέση με τη βελτίωση του χώρου των στάσεων, καθώς αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της  προσβασιμότητας των επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ σχετίζεται και με θέματα  ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε θέματα συντήρησης των υποδομών όπως είναι πχ. η πεζογέφυρα στο ύψος του Κολλεγίου στη ΔΕ Φιλοθέης, αλλά και στο ζήτημα της διασφάλισης της βελτίωσης της σύνδεσης των προαστίων τόσο μέσω των κατάλληλων διαβάσεων, όσο και μέσα από τη διευκόλυνση των ενδοδημοτικών μετακινήσεων. Επισημάνθηκε ότι ο ΟΑΣΑ δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα αναφορικά με τη σύνδεση των  προαστίων, γιατί ο ρόλος του δεν είναι να συνδέσει γειτονιές του ίδιου Δήμου, αλλά διατυπώθηκε πρόταση για τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας που θα μπορούσε κινηθεί σε μία τέτοια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και μέλος της ομάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΠΕΔΑ, υπογράμμισε ότι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, θα  πρέπει να προσεγγιστεί ως υποσύνολο του βασικού, ευρύτερου στόχου που είναι  η βιώσιμη πόλη. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σκιαγραφηθεί το όραμα της βιώσιμης πόλης για το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, αλλά και να διερευνηθεί το πως δομήθηκαν και εξελίχθηκαν τα τρία επιμέρους προάστια του Δήμου ιστορικά και να δοθεί έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες τους. Επισήμανε ότι από τη μία τα προάστια (πρώην δήμοι) της Φιλοθέης και Ψυχικού που ήταν/ είναι αποκλειστικής κατοικίας, δομήθηκαν διαφορετικά,  με οικόπεδα διαφορετικά, με κατοίκους διαφορετικού κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου. Από την άλλη, η  περιοχή του Νέου Ψυχικού που οικοδομήθηκε με διαφορετικούς όρους δομήσεως και χρήσεις γης που καθορίστηκαν από το Γενικό Πολεοδομικό- Χωροτακτικό Σχέδιο. Αυτό οδήγησε σε μία άνιση ανάπτυξη και κατανομή των χρήσεων, ιδιαιτέρως των εμπορικών χρήσεων, εις βάρος του αστικοποιημένου Νέου Ψυχικού που σήμερα συγκεντρώνει όλες τις εμπορικές χρήσεις και τις δραστηριότητες που είναι υπερτοπικής σημασίας. Κατά συνέπεια τα προβλήματα που αναδεικνύονται, μειώνουν πάντα το περιβαλλοντικό ισοζύγιο μεταξύ των προαστίων, Ψυχικού και  Φιλοθέης από τη μία μεριά και του  Νέου Ψυχικού από την άλλη. Στα πλαίσια αυτά και μέσα από το ΣΒΑΚ αποτελεί στόχευση η συνένωση των δύο αυτών  διαφορετικών κοινωνικά και γεωγραφικά χώρων. Επισήμανε ακόμα ότι αποτελεί στόχο το να μπορέσει ο Δήμος μέσα και από μαζικές διαδικασίες διαβουλεύσεων να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών, ώστε να επανατεθεί το όραμα της πόλης, το τι ανάπτυξη θέλουμε, το τι δράσεις θέλουμε.

Επιπρόσθετα, στήριξε την πρόταση για  δημοτική συγκοινωνία, η οποία θα εξυπηρετεί τη μετάβαση στους υφιστάμενους σταθμούς, του Χολαργού και της Εθνικής Άμυνας, αλλά και θα συνδέει τις επιμέρους δημοτικές ενότητες.  Παράλληλα, έγινε αναφορά σε δράσεις για την ενίσχυση της κουλτούρας της βιώσιμης μετακίνησης, όπως για παράδειγμα στην επαναφορά του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στις 22/09. Επισημάνθηκε πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και καμπάνιες δρουν καθοριστικά στην αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, έχοντας παιδαγωγικό χαρακτήρα για τη νέα γενιά. Αναφορικά με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιομορφία του εδάφους στο σχεδιασμό τους, καθώς τόσο το Ψυχικό, όσο και η Φιλοθέη παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες κλίσεις. Αναφορικά με την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας επισημάνθηκε ότι το βάρος θα  πρέπει να πέσει στο Νέο Ψυχικό, το οποίο επιβαρύνεται και λόγω της θέσης του, καθώς εκτείνεται ανάμεσα σε δυο λεωφόρους επιπέδου εθνικών οδών, που δημιουργούν αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους και διαμπερείς κινήσεις.

Εν συνεχεία, η Προέδρος της Κοινότητας Ψυχικού, επισήμανε πως ενώ το Ψυχικό και η Φιλοθέη αποτελούν αραιοκατοικημένες περιοχές  με ικανοποιητική αναλογία πρασίνου, παρουσιάζουν συγκεκριμένα επιμέρους προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της συγκέντρωσης των μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δημιουργούν υπερτοπικές μετακινήσεις σε καθημερινή βάση, στις διαμπερείς κινήσεις που επιβαρύνουν συγκεκριμένες περιοχές όπως αυτή της Νέας Αγοράς, που πλήττεται ιδιαίτερα και λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών με μικρό πλάτος. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να αναμετρηθεί το Σχέδιο με τα ζητήματα διαχείρισης της στάθμευσης,  καθώς υπάρχουν περιοχές όπου οι μόνιμοι κάτοικοι δυσκολεύονται να βρουν χώρο στάθμευσης σε κάποιες ώρες αιχμής, πχ στην οδό  Μουσών, γύρω από τα σχολεία, γύρω από τη Νέα Αγορά, στο Φάρο.  Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν και ειδικές θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ, αλλά και να ληφθεί συνολικά ως προτεραιότητα η δημιουργία υποδομών για ΑμεΑ, που σήμερα δεν εντοπίζονται σχεδόν πουθενά στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Το ζήτημα των υποδομών για τη διασφάλιση της ισότιμης μετακίνησης και προσβασιμότητας χωρίς αποκλεισμούς υπογραμμίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες, καθώς επισημάνθηκε ότι απουσιάζουν οι οδηγοί όδευσης στην πόλη- ακόμα και στα πλατιά πεζοδρόμια, ενώ οι ράμπες ανόδου και καθόδου στο οδόστρωμα είτε δεν υπάρχουν είτε είναι παλαιού σχεδιασμού και ως εκ τούτου προβληματικές στη χρήση τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους περιορισμένης κινητικότητας θα πρέπει να προταθούν οι κατάλληλες υποδομές στους βασικούς οδικούς άξονες κίνησης πεζών που θα προσδιορίσει το ΣΒΑΚ και μετά σταδιακά να επεκταθούν σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Στην ίδια κατεύθυνση αναδείχθηκε και η ανάγκη να απελευθερωθεί ο δημόσιος και κοινόχρηστος χώρος από όλα τα παράνομα εμπόδια (παράνομη στάθμευση, παράνομη τοποθέτηση πινακίδων κλπ.) που τον καθιστούν λιγότερο λειτουργικό, αλλά και επικίνδυνο.

2η Τηλεδιάσκεψη Α΄ κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού -15/07/2020

Στη δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, εκπρόσωποι ενώσεων ποδηλατιστών και πεζών, εκπρόσωποι φορέων εκπαίδευσης, αλλά και εκπρόσωποι από τους τοπικούς Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Στον  παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3)  παρατίθενται αναλυτικά οι φορείς που έλαβαν μέρος στην πρώτη τηλεδιάσκεψη του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης.

Πίνακας 3: Φορείς που συμμετείχαν στην 2η Τηλεδιάσκεψη του Α΄ Κύκλου  Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

α/α ΦΟΡΕΑΣ
1Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης – Ψυχικού
2Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της ομάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΠΕΔΑ
3Lever A. E.
4Εκπρόσωπος  από τη Σχολή Μωραΐτη
5Εκπρόσωπος από το ΓΕΛ Νέου Ψυχικού
6Εκπρόσωπος από το 1ο  Γυμνάσιο Φιλοθέης
7Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του  Γυμνασίου Ψυχικού Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
8Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποδηλάτες/-ισσες
9Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Βαρβακείου Λυκείου και Ταμίας του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του  Γυμνασίου Ψυχικού Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
10Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ
11Εκπρόσωπος του Γυμνασίου Ψυχικού Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
12Πρόεδρος του Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττικής “ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα”
13Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ελληνίδων Μητέρων
14Πολίτης που δραστηριοποιούνταν σε πρωτοβουλίες αναφορικά με την πεζή μετακίνηση

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θεματικής τηλεδιάσκεψης, οι  εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων της περιοχής ανέδειξαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τις καθημερινές μετακινήσεις των μαθητών από και προς τα σχολεία.

Ο εκπρόσωπος της σχολής  Μωραΐτη, επισήμανε ότι υπάρχουν τρεις ομάδες μετακινούμενων καθημερινά στο σχολείο, τα παιδιά, οι γονείς και οι καθηγητές. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια  έχει αυξηθεί  πολύ το ποσοστό των γονέων που φέρνουν τα παιδιά με το αυτοκίνητο καθημερινά στο σχολείο, επειδή οι γονείς στα πλαίσια της μείωσης του κόστους δεν επιλέγουν το σχολικό λεωφορείο. Αυτό επιβαρύνει το δήμο, καθώς δεν ευνοείται η συλλογική μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά πούλμαν, που μπορεί να είναι μεν μεγάλα οχήματα, αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών αντικαθιστώντας τη μεμονωμένη χρήση των ΙΧ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τα παιδιά που κατοικούν εντός Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, δεν προτιμούν να έρχονται με τα πόδια ή με το ποδήλατο στο σχολείο για λόγους ασφάλειας καθώς τα αυτοκίνητα δεν τηρούν τους κανόνες, οι ποδηλατόδρομοι είναι ανύπαρκτοι, τα πεζοδρόμια είναι πολύ επικίνδυνα και κατά συνέπεια αναγκάζονται και έρχονται με το αυτοκίνητο, ακόμα και για πάρα πολύ κοντινές διαδρομές, αντί να προσέρχονται με πιο ήπια μέσα μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, πατίνι). Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται καλύτερη αστυνόμευση, ώστε να μην καταλαμβάνεται ο χώρος  των πεζοδρομίων και του ποδηλατόδρομου από σταθμευμένα οχήματα.

Ως ένα επίσης σημαντικό ζήτημα διαπιστώθηκε η αυξημένη ανάγκη για χώρους στάθμευσης από τους εργαζόμενους που έρχονται καθημερινά και παρκάρουν πλησίον του σχολείου. Για τον μετριασμό του συγκεκριμένου προβλήματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη λύσεις στην κατεύθυνση του Park and ride που εφαρμόζονται από μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό. Προτάθηκε ως εκ τούτου, η ανεύρεση ειδικού χώρου από τον Δήμο μακριά από το σχολείο και η μεταφορά των εργαζόμενων με ειδικά μικρά λεωφορεία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και ηλεκτρικά – φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, την αποφυγή των αυξημένων φόρτων και ταυτόχρονων αναγκών στάσης και στάθμευσης στις ώρες αιχμής θα μπορούσε να βοηθήσει και η εξασφάλιση ενός συντονισμού μεταξύ των σχολείων ώστε να διαφοροποιούνται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Επισημάνθηκε ότι το  μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται μεταξύ του Αρσακείου και της Σχολής Μωραΐτη που έχουν σχεδόν ταυτόχρονο σχόλασμα και εκεί ενδεχομένως ακόμα και μία διαφοροποίηση της μισής ώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσυμφόρηση του προβλήματος.

Στην ίδια κατεύθυνση και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ψυχικού, επισήμανε ότι η πρωινή προσέλευση των παιδιών στο σχολείο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που το ΣΒΑΚ οφείλει να λάβει υπόψη, καθώς δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία που να εξυπηρετεί τους μαθητές, με  αποτέλεσμα όλοι οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά από και προς το σχολείο με το αυτοκίνητο δημιουργώντας αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους. Σε αυτό συντελεί επιβαρυντικά και η γειτνίαση των σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο Ψυχικού, Αρσάκειο, Κολλέγιο). Τόνισε ότι αποτελεί μεγάλη αγωνία των γονέων εδώ και πολλά χρόνια η δημιουργία μίας συγκοινωνίας που να εξυπηρετεί τα παιδιά από τα διάφορα σημεία του Ψυχικού, ώστε να μπορούν ειδικά τα πιο μεγάλα παιδιά να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Ανέφερε ότι πολλοί γονείς που δεν μπορούν να φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο αναγκάζονται να βρούνε ιδιότυπες λύσεις, όπως το να μισθώνουνε ταξί με 3-4 παιδιά μαζί ή να βρίσκουν ανθρώπους με μισθωμένα αυτοκίνητα για να αναλαμβάνουν τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο.

Από τους  εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ψυχικού ( την πρόεδρο και τον ταμία του Συλλόγου), αλλά  και από  τον Διευθυντή του Σχολείου έγινε αναφορά σε έναν χώρο στάθμευσης από την πλευρά του Γυμνασίου Ψυχικού, οπού ενώ προβλέφθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Γυμνασίου και του Λυκείου Ψυχικού, χρησιμοποιείται και από τα ιδιωτικά λεωφορεία του Κολλεγίου, γεγονός που οδηγεί σε διενέξεις, ιδιαιτέρως κατά τις μεσημεριανές ώρες παραλαβής των παιδιών που δημιουργείται αυξημένη ζήτηση για στάση. Αναφέρθηκε ότι υπήρχε μία άτυπη συμφωνία, ώστε τα ιδιωτικά λεωφορεία να καταλαμβάνουν μία ορισμένη έκταση για να εξυπηρετούνται και τα δύο σχολεία, ωστόσο σήμερα γίνεται κατάχρηση του χώρου από τα μεγάλα ιδιωτικά λεωφορεία. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Γυμνασίου Ψυχικού, στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει σχετική σήμανση με αποτέλεσμα να  αμφισβητείται η οριοθέτησή του και από την τροχαία.

Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι ο Δήμος έχει ιδιαίτερα ανομοιογενή χαρακτηριστικά με την Κηφισίας να λειτουργεί ως διχοτόμος αποκόπτοντας τα δύο μέρη του Δήμου στα δύο και δυσχεραίνοντας την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο. Πρότεινε την εξέταση δημιουργίας περισσότερων πεζογεφυρών σαν αυτή που υπάρχει στο ύψος του Κολλεγίου. Παράλληλα έδωσε έμφαση στη δύσκολη θέση που βρίσκονται τόσο το Γυμνάσιο όσο και το Λύκειο Ψυχικού, λόγω της συγκέντρωσης πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ίδια περιοχή (Αρσάκειο, Κολλέγιο) και τόνισε τη συμφωνία του για τη δημιουργία μίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον που να μπορεί να εξυπηρετεί τους μαθητές και τους εργαζόμενους στα σχολεία, ώστε να μειωθεί η ταυτόχρονη διέλευση των οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων του Πρότυπου Βαρβακείου Λυκείου ανέφερε ότι και στο  κτίριο της Βαρβακείου που βρίσκεται επί της οδού Μουσών, δημιουργούνται παρόμοια προβλήματα κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο. Υπογράμμισε ότι επειδή πρόκειται για πρότυπο σχολείο, οι μαθητές έρχονται από πολλές περιοχές της Αθήνας και από μεγαλύτερες αποστάσεις από ότι του Δήμου, ενώ την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγονός  ότι δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στους δρόμους γύρω από το σχολείο δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στην οδό Μουσών τις μεσημεριανές ώρες. Επιπλέον στην τοποθέτησή του προέβαλε τη σημασία της ιεράρχησης ζητημάτων ασφάλειας, αναφερόμενος σε ατύχημα με εμπλεκόμενο πεζό μαθητή που έγινε πέρσι στην πλατεία Δάφνης και τόνισε την αναγκαιότητα να γίνουν άμεσα διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών καθώς και  τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο μπροστά στην είσοδο του σχολείου. Επιπλέον, πρότεινε την αντιδρόμηση της οδού Παπαδιαμάντη, ώστε να διευκολύνεται η κυκλική κίνηση και να αποφεύγεται η στάση κατά την παραλαβή των παιδιών στο σχολείο, ενώ ως σημαντικό ζήτημα αναφέρθηκε και ο μη συγχρονισμός των δρομολογίων των λεωφορείων του ΟΑΣΑ (συγκεκριμένη αναφορά έγινε στο 036) με το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς το λεωφορείο έρχεται πριν σχολάσουν τα παιδιά, με την αναμονή να κυμαίνεται πάνω από είκοσι λεπτά ή και περισσότερο γιατί συχνά οι μαθητές δεν χωράνε στο πρώτο λεωφορείο και αναγκάζονται να περιμένουν το επόμενο.

Ο διευθυντής του Λυκείου του Νέου Ψυχικού αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοτική ενότητα του Νέου Ψυχικού. Υπογράμμισε το ρόλο που παίζει η ύπαρξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη δημιουργία αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων σε ώρες αιχμής (7 παρά τέταρτο με 8 παρά τέταρτο και 2και τέταρτο με 4 το μεσημέρι), ιδιαίτερα στην οδό Σικελιανού. Η γειτνίαση του σχολείου με το Υπουργείο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους φόρτους, καθώς συμπίπτουν οι ώρες αιχμής με την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Ακόμη προσέθεσε την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η έλλειψη πεζοδρομίων που είναι έντονη σε όλο το Δήμο και ειδικά στο Νέο Ψυχικό στις περιοχές όπου αναπτύσσονται και εμπορικές χρήσεις.  Η κυκλοφορία των πεζών εμποδίζεται είτε λόγω των μικρών πλατών είτε λόγω των εμποδίων ή της φύτευσης. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη χώρων στάθμευσης  για την περιοχή με τις εμπορικές χρήσεις και για την περιοχή πλησίον του μετρό της Εθνικής Άμυνας (οι δρόμοι από τη Δημοκρατίας, μέχρι τη 25η Μαρτίου, από τη Σικελιανού μέχρι και την Ξενοπούλου). Επιπρόσθετα τόνισε ότι δεν διευκολύνεται η  μετακίνηση μεταξύ των τριών δημοτικών ενοτήτων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, γεγονός που επιτάσσει τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, η οποία να μπορεί να ενώνει τους βασικούς χώρους του Δήμου και τα τρία προάστια.

Ως διευθυντής του Λυκείου του Νέου Ψυχικού αναφέρθηκε στην έλλειψη συντονισμού  μεταξύ του ΟΑΣΑ και του προγράμματος του σχολείου που δεν επιτρέπει στα παιδιά να έρχονται με την αστική συγκοινωνία στο σχολείο. Παράλληλα, στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι η μετάβαση στο σχολείο με το ποδήλατο ή πεζή είναι επικίνδυνη λόγω της έλλειψης των σχετικών υποδομών στην εν λόγω δημοτική ενότητα.

Ο εκπρόσωπος του Γυμνασίου Φιλοθέης τόνισε ότι το συγκεκριμένο σχολείο έχει πλεονεκτική θέση, λόγω της γειτνίασης του με το πάρκο Πικιώνη. Ως εκ τούτου, δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα κατά την πρωινή προσέλευση και κατά την αποχώρηση των μαθητών αναφορικά με τη στάθμευση, ενώ λειτουργούν θετικά και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το αυξημένο πλάτος του δρόμου, καθώς και η  ύπαρξη δύο εισόδων στο σχολείο. Ωστόσο, παρατήρησε ότι στην περιοχή του σχολείου εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το πλάτος και την κατάσταση των πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην οδό Ανδρέα Μεταξά που είναι και πιο μικρός δρόμος, όπου το πεζοδρόμιο είναι σε μέτρια έως και κακή κατάσταση, δηλαδή είναι χαλασμένες οι πλάκες, λόγω των ριζωμάτων των δέντρων και εμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των μαθητών ιδιαίτερα όσων μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Ακόμη έμφαση δόθηκε και στην  οδό Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου, η οποία ενώ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλο πλάτος, έχει εξαιρετικά μικρό πλάτος πεζοδρομίου με όσα παιδιά κινούνται πεζά προς την Ελευθερίου Βενιζέλου να κινούνται πάνω στο δρόμο.

Στην τοποθέτησή του ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποδηλάτες/-ισσες, τόνισε ότι το Σχέδιο θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πεζή μετακίνηση, με έμφαση στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στα πεζοδρόμια και δικτύου πεζής μετακίνησης. Μία τέτοια προσέγγιση ευνοεί και την μετακίνηση με το ποδήλατο. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρότεινε την θεσμοθέτηση του ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων την ώρα, όπως εφαρμόζεται σε μία σειρά από χώρες του εξωτερικού, ως μέτρο που αυτομάτως καθιστά τους δρόμους πολύ πιο ασφαλείς. Παράλληλα, επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού ο κόσμος στράφηκε προς το περπάτημα και το ποδήλατο, γεγονός που αποδεικνύει ότι στο βαθμό που δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ευνοείται η πεζή μετακίνηση και η μετακίνηση με το ποδήλατο. Στην τοποθέτησή του εστίασε ακόμα στο ζήτημα της αποκατάστασης των πεζοδρομίων και  της δημιουργίας υποδομών και επί των μεγάλων αξόνων, όπως η Κηφισίας, ώστε να μπορεί να ευνοείται με ασφάλεια η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο και στους εν λόγω άξονες. Επιπρόσθετα, κατέθεσε προτάσεις και για συγκεκριμένες διαπλατύνσεις στο Νέο Ψυχικό, (για παράδειγμα στην οδό Παλαμά, και στη συνέχειά της προς τα ανατολικά, στην οδό Ξάνθου κ.α) και πρότεινε τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου δρόμων με μεγάλα πεζοδρόμια  που να συνενώνει τις σημαντικές χρήσεις όπως  πλατείες, το αθλητικό κέντρο ή και τα σχολεία.

Η εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ αναφέρθηκε στην ύπαρξη και τη θέση των πέντε παιδικών σταθμών εντός του δήμου και στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετακίνησης πέρα από το αυτοκίνητο των  γονιών ή των κηδεμόνων για τόσο μικρές ηλικίες. Τόνισε ότι παρατηρείται πολύ μεγάλη κίνηση στους ήπιας κυκλοφορίας δρόμους, στη Ρήγα Φεραίου, στην Παύλου Νιρβάνα, Ευρώτα- ειδικά τις πρωινές ώρες, αλλά κυρίως στην οδό Τζαβέλλα που είναι και σύνορο των δύο προαστίων Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού. Συμφώνησε με την πρόταση για συντονισμένη διαφοροποίηση των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης ώστε να μην συμπίπτουν σε όλα τα σχολεία και να αμβλύνεται η όχληση που δημιουργείται κατά τις ώρες αιχμής

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παρατηρείται μία στροφή των κατοίκων και των εργαζομένων προς το αυτοκίνητο έναντι της χρήσης των  ΜΜΜ λόγω της πανδημίας και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το λοκ ντάουν, ενώ ως σημαντικό πρόβλημα αναδεικνύονται και οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας (γραμμές 660 και 036). Κατά συνέπεια, κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία η δημιουργία μίας κυκλικής συγκοινωνίας που να συνενώνει τις βασικές αγορές του Ψυχικού, της Φιλοθέης και του Φάρου και να συνδέει τόσο τις τρεις περιοχές όσο ενδεχομένως και  κάποια σχολεία. Χαρακτηριστικά ακόμη αναφέρθηκε πως ο χρόνος για να διασχίσει κανείς το Δήμο και να μετακινηθεί από τη μία δημοτική ενότητα στην άλλη μέσα στη μέρα συχνά ξεπερνά τα 40 λεπτά, ιδιαίτερα το μεσημέρι όπου η κυκλοφορία επιβαρύνεται και από σχολικά λεωφορεία και τους γονείς που έρχονται να παραλάβουν τα παιδιά.  Επιπρόσθετα έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των διαμπερών κινήσεων, καθώς κάτοικοι από όμορους Δήμους διέρχονται από τους βασικούς οδικούς άξονες του Ψυχικού για να κατευθυνθούν προς την Κηφισίας ή προς το Δήμο Γαλατσίου. 

Επίσης, η εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ επισήμανε ότι το ΣΒΑΚ θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι το Ψυχικό έχει πολύ μεγάλης ηλικίας κατοίκους που δυσκολεύονται πάρα πολύ στις μετακινήσεις τους, είτε είναι πεζοί  είτε με τα αυτοκίνητά τους.

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττικής “ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα”, και πρώην  πρόεδρος του Συλλόγου πεζή, συμφώνησε πως η πεζή κυκλοφορία και η ποδηλατική κίνηση πρέπει να αντιμετωπιστούν ενιαία, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κατάχρηση του οδικού δικτύου από τα ΙΧ. Υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα μπορούσε να είναι πέρασμα για ποδηλάτες και ότι θα έπρεπε το Σχέδιο να στοχεύει αφενός στην αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας των ΙΧ, αφετέρου όμως στη διευκόλυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας των ποδηλάτων. Η  ενίσχυση της αύξησης της κυκλοφορίας με το ποδήλατο δρα ενισχυτικά και για την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και για  τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Από τον πρόεδρο του Συλλόγου έγινε ακόμα ενημέρωση αναφορικά με  την καμπάνια με ποδήλατο στη δουλειά, η οποία στοχεύει στην προώθηση της μετακίνησης των εργαζομένων με ποδήλατο στους χώρους εργασίας. Παρατηρήθηκε ότι μία τέτοια λύση  θα μπορούσε να βοηθήσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, στο βαθμό που ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι καθηγητές προσέρχονταν με ποδήλατο στην εργασία τους. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι ένα βασικό μέσο μείωσης της κίνησης του ΙΧ, είναι ο έλεγχος  της στάθμευσης που είναι προβληματικός σε όλη την Ελλάδα και θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη αστυνόμευση από υπαλλήλους του Δήμου, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Προτάθηκε επίσης το να εξετασθεί το ενδεχόμενο μετατροπής  του παράδρομου της Κηφισίας σε δρόμο για τη διέλευση ποδηλάτων και πεζών, ώστε να μπορεί κανείς να διασχίσει μεγάλο κομμάτι της Κηφισίας με ασφάλεια αμφίδρομα. Επίσης έγινε σύσταση για την ύπαρξη ενός μόνιμου υπευθύνου από την πλευρά του Δήμου για θέματα βιώσιμης μετακίνησης, ώστε να μπορούν οι πολίτες να καταθέτουν τις προτάσεις τους, καθώς επισημάνθηκε ότι μέσα από πολλές μικρές παρεμβάσεις μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στο προχώρημα κάποιων άμεσων έργων, όπως έκανε η Αθήνα με τον μεγάλο περίπατο ή ο Δήμος  Ιλίου που πεζοδρομεί κάποιους δρόμους για κάποιες ώρες με πιλοτικό τρόπο. Ως βραχυπρόθεσμα μέτρα προτάθηκαν η εγκατάσταση δεστών για ασφαλή κλείδωμα ποδηλατών σε εμπορικά σημεία του Δήμου, αλλά και η άμεση διευκόλυνση της  κίνησης των πεζών και ποδηλατών προς τους δύο κοντινούς σταθμούς του μετρό, στην Εθνική Άμυνα και στο Χολαργό. Τέλος, επισημάνθηκε πως σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας- δεκαετίας, η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα προωθεί το μητροπολιτικό ποδηλατικό δίκτυο όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει την οδό Μεσογείων ως ποδηλατική αρτηρία και το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου.

Εν συνεχεία, το λόγο πήρε μία πολίτης του Ψυχικού, η οποία για χρόνια δραστηριοποιούνταν με θέματα προώθησης της πεζής μετακίνησης. Στην τοποθέτησή της έθιξε θέματα φωτισμού και ορατότητας, καθώς και θέματα ασφάλειας σε σχέση με την πεζή μετακίνηση δίνοντας έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα. Ανέφερε ότι  υπάρχουν πολλά σημεία στο Δήμο όπου εντοπίζεται ανεπάρκεια στον φωτισμό, αλλά και σημεία με μειωμένη ορατότητα λόγω της μη περιποιημένης φύτευσης. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στην λύση της διαχείρισης της στάθμευσης μέσα από συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης που παλιότερα είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή του Φάρου και επισήμανε την ανάγκη να επανεξετασθούν τέτοιου είδους λύσεις στα πλαίσια του ΣΒΑΚ.

3η Τηλεδιάσκεψη Α΄ κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού -20/07/2020

Στην τρίτη θεματική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων άμεσης επέμβασης και διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας στον Δήμο, καθώς επίσης και πολίτες  των τριών δημοτικών ενοτήτων.

Πίνακας 4: Συμμετέχοντες της 3ης Τηλεδιάσκεψης του Α΄ Κύκλου  Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

α/α Φορείς/Συμμετέχοντες
1Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης – Ψυχικού
2Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της ομάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΠΕΔΑ
3Lever A. E.
4Εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ – Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Κέντρου ΕΚΑΒ Αθηνών
5Πολίτες  του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Η συζήτηση ξεκίνησε με την τοποθέτηση  του Υπεύθυνου Επιχειρησιακού Κέντρου του ΕΚΑΒ Αθηνών, ο οποίος ανέδειξε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε σχέση  με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, εστιάζοντας στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην προσβασιμότητα των ασθενοφόρων στις περιοχές του Δήμου. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Δήμος διασχίζεται από την λεωφόρο Κηφισίας και έδωσε έμφαση στη σημασία της συντήρησης  και της σωστής ανάδειξης της σήμανσης και των διαβάσεων, στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά και τις συλλεκτήριες, με ιδιαίτερη μέριμνα στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη των ατυχημάτων/δυστυχημάτων. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι ανεξάρτητα από τις παρεμβάσεις που θα προταθούν μέσω του ΣΒΑΚ είναι κρίσιμη η επανεξέταση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου (π.χ. με τη διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας), λαμβάνοντας υπόψη και την σημασία της  απρόσκοπτης και εύκολης πρόσβασης των ασθενοφόρων μέσω αυτών των οδών. Τέλος, τόνισε την ανάγκη επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων που εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Νέου Ψυχικού και στην πλατεία Αγ. Σοφίας.

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στους πολίτες – κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι ανέπτυξαν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Κάτοικοι της Νέας Αγοράς Ψυχικού επισήμαναν ότι στην περιοχή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν επεκταθεί, προσελκύοντας επισκέπτες του Δήμου, γεγονός που δημιουργεί όξυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, αλλά και σημαντικά προβλήματα από την παράνομη στάθμευση οχημάτων. Οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής υπογράμμισαν ότι τα προβλήματα στάθμευσης στη Νέα Αγορά προκαλούνται από τη δραστηριότητα πολιτών που δεν κατοικούν στο Δήμο, καθώς και ότι η περιοχή δεν έχει προβλεφθεί και διαμορφωθεί ώστε να υποδέχεται τους υπάρχοντες κυκλοφοριακούς φόρτους και την υφιστάμενη ροή επισκεπτών. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα των αυξημένων ροών των διαμπερών κινήσεων στο Δήμο και στην ανάγκη για την εύρεση λύσεων, εξετάζοντας και περιπτώσεις αδιάνοικτων οδών όπως η οδός Μελετοπούλου η οδός  Ελ. Αθανασιάδου και η οδός Ρούπελ.

Από τις τοποθετήσεις των κατοίκων υπογραμμίστηκε ακόμη η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και αναθεώρησης του Σχεδίου, ενώ προτάθηκε να ληφθεί υπόψη στο Σχέδιο και η Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης του Ν. Ψυχικού του 2004 και τα συμπεράσματα αυτής αναφορικά με την έντονη σύγκρουση χρήσεων γης, κατοικίας και αναψυχής/εμπορίου, την έλλειψη θέσεων στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων και τέλος της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νέου Ψυχικού. Ως κομβικής σημασίας αναδείχθηκε η δρομολόγηση μελέτης ανάπλασης στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού και η εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης και στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, ώστε να ρυθμιστούν σωστά οι χρήσεις γης και των τριών προαστίων.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου και μέλος της ομάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΠΕΔΑ, συμφώνησε στην κατεύθυνση αυτή, ενώ ανέφερε ότι πριν τη συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων εξεταζόταν η αναθεώρηση του ΓΠΣ του Ν. Ψυχικού, αλλά λόγω της συνένωσης διακόπηκαν οι διαδικασίες. Σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται αναθεώρηση του ΓΠΣ του Νέου Ψυχικού, αξιοποιώντας εκπονημένες μελέτες και Σχέδια ως εργαλεία. Επιπρόσθετα, από τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε  ότι οι παρεμβάσεις που θα προταθούν μέσω του ΣΒΑΚ, θα πρέπει να  γίνουν στο πλαίσιο νομιμότητας με βάσει τις υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες και τα υπάρχοντα Σχέδια.

Συνολικά από τους συμμετέχοντες αναδείχθηκε η κρισιμότητα του ΣΒΑΚ και η σημασία του για την προώθηση κρίσιμων μέτρων για να ενισχυθεί  το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ώστε να υποκαταστήσουν βαθμιαία τις ενδοδημοτικές μετακινήσεις των κατοίκων με ΙΧ αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μέτρα όπως η ηπιοποίηση δρόμων μικρού πλάτους και δρόμων που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, η εξέταση   μονοδρομήσεων  και η προώθηση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της μετακίνησης με το ποδήλατο.  Επιπλέον από τους συμμετέχοντες τονίστηκε ότι ο ποδηλατόδρομος θα πρέπει να είναι χρηστικός και να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου,  το οποίο θα εξυπηρετεί εξίσου και  τις  τρεις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Τέλος, μνεία έγινε και στη σημασία της εναρμόνισης του ΣΒΑΚ με τους ευρύτερους  στόχους του Ευρωπαϊκού Υπερκείμενου Σχεδιασμού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην τήρηση των επιτρεπτών ορίων σε τιμές συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι θα πρέπει  να εξετάζονται και να τηρούνται σε όλη την έκταση του Δήμου.

Ως εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα αναδείχθηκε και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στον Φάρο, αλλά και τα ζητήματα ελλιπούς ορατότητας λόγω της πυκνής βλάστησης που συχνά καλύπτουν την σήμανση, εγείροντας θέματα ασφάλειας για όλους τους μετακινούμενους. Αντίστοιχα επισημάνθηκε ως σημαντικό ζήτημα ασφάλειας η ανάγκη για συνεχή συντήρηση των διαβάσεων των πεζών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περιοχή της συμβολής των οδών Αμαρυλλίδος και Ανθέων, όπου παρατηρούνται πολλές παραβάσεις κυκλοφορία, κυρίως αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και την επιτρεπόμενη κατεύθυνση της οδού Ανθέων.

 Ως πιθανό μέτρο για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα σχολεία τις ώρες αιχμής αναφέρθηκε η εφαρμογή “drop on – drop off” συστήματος, επιβίβασης-αποβίβασης των μαθητών από τα ΙΧ αυτοκίνητα των γονέων με την παραλαβή των παιδιών από εργαζόμενους του σχολείου, στην εγγύς περιοχή του κάθε σχολείου, ή ακόμη και μπροστά στα σχολεία σε κυκλικό κόμβο.

Έμφαση δόθηκε ακόμα και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την προώθηση της πεζής μετακίνησης μέσω στοχευμένων διαφημίσεων και καμπανιών λαμβάνοντας παράδειγμα από πόλεις του εξωτερικού που έχουν εφαρμόσει τέτοιου είδους πρακτικές. 

4η Τηλεδιάσκεψη Α΄ κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού -20/07/2020

Στην τέταρτη θεματική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν φορείς, καθώς επίσης και πολίτες που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις τρεις προηγούμενες τηλεδιασκέψεις.

Πίνακας 5: Συμμετέχοντες της 4ης Τηλεδιάσκεψης του Α΄ Κύκλου  Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

α/α Φορείς/Συμμετέχοντες
1Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης – Ψυχικού
2Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Μέλη της ομάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΠΕΔΑ
3Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- Αντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος 
4Lever A. E.
5Εκπρόσωπος από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού
6Εκπρόσωπος από τον ΟΚΑΠΑ
7Πολίτες  του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Κατά τη διάρκεια της 4ης θεματικής τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ιδιαίτερα το ζήτημα της βατότητας των πεζοδρομίων, ως ζήτημα που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες του Σχεδίου.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε το πρόβλημα της  ύπαρξης μεγάλων δέντρων που αξίζει τον κόπο να διατηρηθούν, αλλά δημιουργούν τεράστιο θέμα στη διέλευση των πεζών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετασθεί που μπορεί να γίνουν διαπλατύνσεις στα πεζοδρόμια, ανά περίπτωση, ώστε να  διατηρηθεί ο πλούτος πρασίνου και την ίδια στιγμή να μπορεί να είναι και λειτουργικό το πεζοδρόμιο και να μην εμποδίζεται η διέλευση των μετακινούμενων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη,  ότι εκτός από τα μεγάλα δέντρα και τις υποδομές της ΔΕΗ κλπ. που δεν μπορεί να επέμβει κανείς, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι και η φύτευση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την περιοχή κοντά στην Ιώνιο Σχολή στη Δημοτική Ενότητα της Φιλοθέης, όπου εντοπίζονται πεζοδρόμια, τα οποία είναι κατειλημμένα ολόκληρα από φυτά και δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει πάνω σε αυτά. Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα πεζοδρόμια καθίστανται μη λειτουργικά και  λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, όπως πχ σε περιπτώσεις όπου σκάλες σπιτιών βγαίνουν στο χώρο του πεζοδρομίου, ή σε άλλη περίπτωση όπου ένα τοιχίο βγαίνει στο πεζοδρόμιο ή ακόμη και περιπτώσεις όπου το πεζοδρόμιο εξαφανίζεται εντός κατοικίας και κανείς πρέπει αναγκαστικά να περπατήσει από τον δρόμο. 

Η εκπρόσωπος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού τόνισε τη σημασία της αναβάθμισης του υπάρχοντος ποδηλατοδρόμου και της επέκτασής του, καθώς επίσης υπογράμμισε και την ανάγκη διοργάνωσης προγραμμάτων ενημέρωσης αναφορικά με τη βιώσιμη κινητικότητα στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μελλοντικών πολιτών.  Επίσης, τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του χώρου πρασίνου στα σχολεία που θα βελτίωνε αισθητά και την εικόνα τους.

Παράλληλα, τόσο από την Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος  όσο και από την εκπρόσωπο του ΟΚΑΠΑ τονίστηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις σχολείων, όπου είναι αδύνατο να γίνει στάση είτε από σχολικό λεωφορείο είτε από ΙΧ για την αποβίβαση ή επιβίβαση των μαθητών, όπως για παράδειγμα στο νηπιαγωγείο Ψυχικού στην οδό Κρίνων και στον παιδικό σταθμό Ναρκίσσων στη Φιλοθέη. Χρειάζεται ως εκ τούτου να υπάρχουν ειδικοί χώροι και  δεσμευμένες θέσεις για στάση έξω από τα σχολεία για την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών.

Επιπρόσθετα, κάτοικος της περιοχής της Νέας Αγοράς στο Ψυχικό αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που απαντώνται επί των οδών Δάφνης και 28ης Οκτωβρίου. Υπογραμμίστηκε ότι  χρειάζεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μέσα από μία ολοκληρωμένη θεώρηση, καθώς η προηγούμενη κυκλοφοριακή μελέτη που απέτρεψε τη διαμπερή κυκλοφορία από την Δάφνης και κάτω, κλείνοντας την οδό Μουσών και την οδό Ανθέων οδήγησε σε μετατόπιση και επιδείνωση της κατάστασης στην 28ης Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή γύρω από την πλατεία Πίνδου επιβαρύνεται με δυσανάλογες διαμπερείς κινήσεις και μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους, ενώ επισημάνθηκε ότι η κατάσταση δυσχεραίνει και από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν επεκταθεί, προσελκύοντας επισκέπτες του Δήμου, γεγονός που δημιουργεί όξυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, αλλά και σημαντικά προβλήματα από την παράνομη στάθμευση οχημάτων.

Τονίστηκε ως εκ τούτου η ανάγκη για την προτεραιοποίηση λύσεων που να στοχεύουν στη μείωση των διαμπερών κινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις αδιάνοικτες οδούς του ρυμοτομικού σχεδίου.

Από την ομάδα έργου επισημάνθηκε ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν μέσα από τον Α’ Κύκλο Διαβούλευσης, καθώς και ότι οι όποιες μεμονωμένες παρεμβάσεις και οι προτάσεις που θα κατατεθούν μέσα από την έρευνα ερωτηματολογίων, θα  εξεταστούν μέσα σε ένα στρατηγικό ολοκληρωμένο πλαίσιο, σύμφωνα με τις αρχές του ΣΒΑΚ, έχοντας ως βασικό στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων όλων των δημοτικών ενοτήτων. Στόχευση του Σχεδίου είναι εξάλλου το να καταφέρει να εξετάσει την περιοχή του Δήμου ενιαία, αλλά και τα προβληματικά σημεία μεμονωμένα.

Αρχικά οι προτάσεις θα διατυπωθούν μέσα από την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, όπως αυτές παρουσιάζονται στα επόμενα Κεφάλαια, ενώ αποσαφηνίστηκε ότι το τελικό σχέδιο μέτρων του ΣΒΑΚ θα προτείνει και τις απαραίτητες μελέτες εφαρμογής ώστε να εξεταστούν και κάποια προβλήματα πιο στοχευμένα.

Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πως τόσο τα εναλλακτικά σενάρια όσο και τα προτεινόμενα μέτρα θα ξανατεθούν προς συζήτηση και διαβούλευση στις επόμενες φάσεις του Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Β’ και Γ’), καθώς επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή φορέων και πολιτών σε όλα τα Στάδια του Σχεδίου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s