Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων

 για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης σε τηλεδιάσκεψη με θέμα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου με γνώμονα την εξασφάλιση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης. Το ΣΒΑΚ επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές, λειτουργικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της πόλης. Στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης, ο Δήμος προβαίνει στη διεξαγωγή τριών θεματικών τηλεδιασκέψεων, αντί δια-ζώσης συναντήσεων λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19.

  • Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 14/07/2020 ώρα 10:00-13:00, καλούνται να συμμετάσχουν εμπλεκόμενοι φορείς διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, οι φορείς μεταφορικού έργου, καθώς και οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων.
  • Στη δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη  15/07/2020 ώρα 18.00-21.00, καλούνται να συμμετάσχουν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που εκπροσωπούν ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, φορείς εκπαίδευσης, αλλά και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.
  • Στην τρίτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20/7/2020, ώρα 18.00-21.00 καλούνται να συμμετάσχουν φορείς πολιτών φορείς άμεσης επέμβασης και διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας στον Δήμο, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας, φορείς που έχουν αναγνωριστεί ως  σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων για το Δήμο, καθώς επίσης και πολίτες που ενδιαφέρονται να συμβάλουν και να συμμετέχουν ενεργά στο Σχεδιασμό.

Οι τηλεδιασκέψεις  θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας cisco webex meetings, με μέγιστη διάρκεια 1,5 – 2 ώρες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στις 20/7/2020 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας την προγραμματισμένη ώρα (17:45 – 18:00 π.μ) επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m73deb517c959cd1a3c15c9d795698e39

-Σε περίπτωση που σας ζητήσει meeting password, αυτό είναι το ακόλουθο:

meeting password: Z7qjsU2YJA9

– Σε περίπτωση που ζητήσει και το meeting number, αυτό είναι το ακόλουθο:

meeting number: 126 046 6395

Κατά τη διάρκεια της Θεματικής Διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για:

  • Τη φύση του ΣΒΑΚ, τα στάδια εξέλιξης και τους τρόπους εμπλοκής φορέων και πολιτών στο Σχεδιασμό
  • Την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από μετρήσεις πεδίου,  την επεξεργασία κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών, αλλά και από τα αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων πολιτών και φορέων

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταγράψουν τις απόψεις τους αναφορικά με τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κινητικότητα στο Δήμo, αλλά και να τοποθετηθούν αναφορικά με το όραμα και τις προτεραιότητες του Σχεδίου.

Η συμμετοχή σας είναι μεγάλης σημασίας για να μπορέσει ο Δήμος μας να δημιουργήσει ένα λειτουργικό Σχέδιο που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο αποτελεσματικά και υπεύθυνα.

Γίνετε κι εσείς σύμμαχοι στην προσπάθεια του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού!