Συνοπτικά αποτελέσματα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

Υφιστάμενη λειτουργία οδικού δικτύου

Οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες που οριοθετούν τις Δ.Ε. του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού είναι η λεωφόρος Καποδιστρίου, η λεωφόρος Μεσογείων και η λεωφόρος Κηφισίας η οποία συνδέει τον Δήμο με την Αττική οδό.

Σε ότι αφορά στον βασικό σκελετό του ενδο-δημοτικού οδικού δικτύου, αυτός αποτελείται από τις οδούς Βασιλείου Δημητρίου, Δημοκρατίας, Σικελιανού, Τζαβέλα και 25ης Μαρτίου της Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, Διαμαντίδου, Μουσών, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Ψυχικού και Ελευθερίου Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου της Δ.Ε. Φιλοθέης. Οι εν λόγω οδοί θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς συνδέουν τις διάφορες περιοχές του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που τον περιβάλλουν ή τον διασχίζουν (λεωφόρος Καποδιστρίου, λεωφόρος Μεσογείων και λεωφόρος Κηφισίας).

Επιπλέον, αποτελούν τις βασικές οδούς οι οποίες συλλέγουν σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες και τον διοχετεύουν στο εσωτερικό του υπό εξέταση Δήμου.

Η κυκλοφορία στην έκταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού αποτελείται:

 • Από τοπικές κινήσεις (εντός του Δήμου – με αφετηρία και τελικό προορισμό τον Δήμο).
 • Από διαμπερή κυκλοφορία (χρήση του εσωτερικού δικτύου του Δήμου για διέλευση).
 • Από μετακινήσεις που αφορούν στην κίνηση σχολικών λεωφορείων και ΙΧ από και προς τα εκπαιδευτήρια υπερτοπτικής εμβέλειας για την μεταφορά μαθητών από περιοχές εκτός Δήμου.
 • Από υπερτοπικές μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου, μεταξύ του Δήμου και των λοιπών περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Αποτελέσματα Κυκλοφοριακής Ανάλυσης

Δημοτική Ενότητα Ψυχικού

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο στη δημοτική ενότητα Ψυχικού είναι τα εξής:

 • Υπάρχει έντονη συμφόρηση κατά την πρωινή αιχμή στην περιοχή το Φάρου. Αυτή η συμφόρηση οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στην είσοδο σχολικών πούλμαν τα οποία προκαλούν αντίστοιχη συμφόρηση στα οδικά τμήματα γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Αρσάκειου, Μωραΐτη και Κολλεγίου.
 • Λόγω της πολυπλοκότητας του δικτύου η μόνη διαμπερή κυκλοφορία που παρατηρήθηκε είναι αυτή των διερχόμενων από βόρεια μέσω της Φιλοθέης οι οποίοι μέσω της οδού Δάφνης είτε εξέρχονται προς Γαλάτσι, στρίβοντας στην 28ης Οκτωβρίου (κέντρο Ψυχικού) είτε συνεχίζουν βγαίνοντας Νότια του Δήμου.
 • Πρόβλημα συμφόρησης παρατηρείται και στους άλλους άξονες που λειτουργούν σαν έξοδοι από τον Δήμο, ειδικά αυτοί που οδηγούν στην λεωφόρο Κηφισίας. Η πολυπλοκότητα του οδικού δικτύου της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα την διοχέτευση όλης την κυκλοφορίας εξόδου από τον δήμο σε πολύ συγκεκριμένα οδικά τμήματα.
 • Όπως και στις περιπτώσεις των άλλων δημοτικών ενοτήτων, έτσι και στο Ψυχικό, η παράνομη στάθμευση αυξάνει την καθυστέρηση κατά την πρόσβαση σε κόμβους λόγω της μείωσης της χωρητικότητας των αξόνων

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού παρουσιάζονται στην παρακάτω Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Επίπεδα εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική Ενότητα Ψυχικού

Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο για τη δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού είναι τα εξής:

 • Το Νέο Ψυχικό παρουσιάζει έντονη διαμπερή κίνηση κατά την πρωινή αιχμή. Συγκεκριμένα μέσω των οδών Σικελιανού και Βασιλείου, και στην συνέχεια μέσω της οδού Δημοκρατίας (αλληλουχία κόμβων 11-15-17-18-19), εμφανίζεται μια διάσχιση του Νέου Ψυχικού από Δυικά προς Ανατολικά. Το πρόβλημα με αυτή την πορεία είναι ότι προκαλούνται έντονα φαινόμενα συμφόρησης τόσο στον κόμβο του φάρου ο οποίος εμφανίζει υπερβολικές καθυστερήσεις με επίπεδο εξυπηρέτησης F (κατώτατο), όσο και στον κόμβο 15 ο οποίος παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ καλή ρύθμιση, αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κυκλικού κόμβου και της σηματοδοτούμενης διασταύρωσης, σε όλες τις προσβάσεις του παρατηρούνται έντονες καθυστερήσεις.
 • Αντίστροφη διάσχιση του Νέου Ψυχικού παρατηρείται μέσω των οδών Δημοκρατίας και 25ης Μαρτίου από Ανατολικά, οι οποίες διοχετεύουν την κυκλοφορία μέσω των κόμβων 19,18,17, 15 (για τους μετακινούμενους προς Νοτιοδυτικά) και 11 (για τους μετακινούμενους προς την άνοδο της Κηφισίας), προς τα Δυτικά προκαλώντας αντίστοιχες καθυστερήσεις.
 • Δεν εμφανίζεται μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητας του Δήμου.
 • Οι στάθμες εξυπηρέτησης θα μπορούσαν να είναι αρκετά βελτιωμένες αν δεν υπήρχαν φαινόμενα παράνομης στάθμευσης τα οποία δεσμεύουν χωρητικότητα στα οδικά τμήματα.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας του Νέου Ψυχικού παρουσιάζονται στην παρακάτω Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Επίπεδα εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού

Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Αντίστοιχα για την Δημοτική Ενότητα της Φιλοθέης, τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο είναι τα ακόλουθα:

 • Η Φιλοθέη δεν εμφανίζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο εσωτερικό δίκτυό της, παρά μόνο στα σημεία εισόδων και εξόδων προς μεγάλους κύριους άξονες.
 • Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις οδούς Βενιζέλου και Αγίας Φιλοθέης εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλκυσης σχολικών πούλμαν με προορισμό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Ψυχικού.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης παρουσιάζονται στην παρακάτω Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Επίπεδα εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Δίκτυο πεζού-ποδηλάτη

Πλάτος πεζοδρομίων

Στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε  καταγραφή του πλάτους για το σύνολο των πεζοδρομίων του Δήμου  Φιλοθέης -Ψυχικού και ψηφιακή  χαρτογράφηση σε περιβάλλον ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών). Τα αποτελέσματα αυτής αποτυπώνονται στο παρακάτω Χάρτη:

Από τη σχετική καταγραφή κατέστη δυνατή η κατηγοριοποίηση και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και ο υπολογισμός του μέσου πλάτους πεζοδρομίου για την κάθε Δημοτική Ενότητα (Ψυχικού, Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης), όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Δίκτυο ποδηλάτων

Αναφορικά με το ποδήλατο, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού ανήκει στους δήμους της Αττικής που έχει ήδη δημιουργήσει υποδομή για το ποδήλατο, χωρίς ωστόσο να διαθέτει ολοκληρωμένο και εκτεταμένο δίκτυο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μικρό τμήμα λωρίδας ποδηλάτου, συνολικού μήκους 1,8 χλμ., που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του πεζοδρομίου. Ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος, ο οποίος βρίσκεται στην Δ.Ε. Ψυχικού, ξεκινάει από το ύψος του Φάρου, διέρχεται τη Λεωφόρο Διαμαντίδου μέχρι το ύψος της πλατείας Παπαρηγοπούλου, ενώ μέσω των οδών Αγίου Δημητρίου και Πριγκιπίσσης Ελένης συνδέει το κλειστό γυμναστήριο του Ψυχικού με την περιοχή των σχολικών εγκαστάσεων στην πλατεία Μιχαλακοπούλου.

Διαχείριση Στάθμευσης

Σε γενικές γραμμές, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού από την στατιστική ανάλυση του οδικού δικτύου προκύπτει πως το 62% του συνολικού οδικού δικτύου της περιοχής, παρουσιάζει μηδενική έως χαμηλή ένταση παρόδιας στάθμευσης. Το γεγονός αυτό, μπορεί να εξηγηθεί, καθώς η πλειοψηφία των νοικοκυριών (58%) διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης και, συνεπώς, σε περιοχές κατοικίας οι ανάγκες στάθμευσης καλύπτονται από ιδιωτικούς χώρους γκαράζ.

Ωστόσο, αποτελούν εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Δήμου, όπου χαρακτηρίζονται από μεσαία και υψηλή ένταση. Ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια αρχή, στις περιοχές αυτές έγινε επιτόπια αυτοψία και διερεύνηση της προσφοράς και της ζήτησης της στάθμευσης  μέσω καταγραφής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

Κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με βάση την ένταση της στάθμευσης

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, η οποία πρόκειται για την πιο πυκνοδομημένη περιοχή του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τον αντίστοιχο χάρτη,διαπιστώνουμε πως υψηλή ένταση στάθμευσης, εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, στο σύνολο σχεδόν της Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, με εντονότερο το πρόβλημα της στάθμευσης στον Φάρο Ψυχικού και στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με τις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες λειτουργίες και δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, έντονη ένταση παρόδιας στάθμευσης, συναντάμε, σε μικρότερο όμως βαθμό, και στις Δ.Ε. Ψυχικού και Φιλοθέης, κυρίως στα ανατολικά τμήματά τους, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από την Λεωφ. Κηφισίας προς τα βορειοδυτικά, η ένταση της στάθμευσης κυμαίνεται σε μέτρια και χαμηλά επίπεδα.

Συνολικά, η υψηλή ένταση στάθμευσης συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 23,2% του συνολικού δικτύου του Δήμου, εκ του οποίου, 11% ανήκει στην Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, 8,5 στην Δ.Ε. Ψυχικού και μόλις το 3,7% στην Δ.Ε. Φιλοθέης. Ειδικότερα, εξετάζοντας κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά, προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Νέου Ψυχικού (ποσοστό 45%) εμφανίζει έντονη παρόδια στάθμευση, σε αντίθεση με τις άλλες δύο Δ.Ε. όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 20% στο Ψυχικό και 11,2% στην Φιλοθέη, επί του συνολικού μήκους οδικού δικτύου της εκάστοτε Δ.Ε

Αξιολογώντας, συνδυαστικά, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις επιτόπιες αυτοψίες στις υπό εξέταση περιοχές, αλλά και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το σύνολο του Δήμου, εντοπίστηκαν, τόσο τα οδικά τμήματα όπου παρατηρείται η παράνομη στάθμευση με βάση τη διαχείριση όσο και εκείνα, όπου, παρατηρήθηκε πως τα σταθμευμένα οχήματα καταλαμβάνουν μέρος του πεζοδρομίου. Όπως φαίνεται στον Χάρτη που ακολουθεί τα τμήματα αυτά συναντώνται κυρίως στην Δ.Ε. Ψυχικού και ειδικότερα στο νοτιοδυτικό τμήμα της, το οποίο γειτνιάζει με το Αττικό Άλσος, καθώς επίσης και σε μικρά διάσπαρτα οδικά τμήματα στο υπόλοιπο τμήμα της, όπως επίσης και στην Δ.Ε. Φιλοθέης. Αντίθετα, στην Δ.Ε. Νέου Ψυχικού παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης πλησίον των αξόνων της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Μεσογείων.

Δημόσια Συγκοινωνία

Το δίκτυο του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς και η ζώνη επιρροής αυτού απεικονίζεται στον Χάρτη που ακολουθεί. Ο συνολικός αριθμός των στάσεων που καλύπτουν τη ζήτηση από τις Δ.Ε. της Φιλοθέης, του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού είναι 117, ενώ ολόκληρη η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από 15 λεωφορειακές γραμμές συνολικά οι οποίες είτε διασχίζουν, είτε καταλήγουν (ή ξεκινούν) στην περιοχή μελέτης.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες γραμμές του ΟΑΣΑ διέρχονται από την λεωφόρο Κηφισίας η οποία διασχίζει την περιοχή παρέμβασης.

Επίσης, πλησίον του υπό μελέτη Δήμου είναι χωροθετημένες οι στάσεις του ΜΕΤΡΟ «Εθνική Άμυνα» και «Χολαργός» χωρίς όμως να τον εξυπηρετούν άμεσα στο μεγαλύτερο τμήμα του (εξυπηρετεί κυρίως το νότιο τμήμα της περιοχής του Νέου Ψυχικού).

Η ζώνη επιρροής του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών προκύπτει ως η περιοχή περιμετρικά των στάσεων με ευκλείδεια απόσταση 250 μέτρα. Η απόσταση αυτή έχει προκύψει από σχετική βιβλιογραφία ως η μέση απόσταση που διατίθεται ένας μετακινούμενος να διανύσει ώστε να προσεγγίσει την στάση του λεωφορείου.

Το δίκτυο του ΟΑΣΑ είναι σαφώς πυκνότερο σε σχέση με τα αλλά συγκοινωνιακά δίκτυα και καταφέρνει να καλύψει το 86% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου, εφόσον βέβαια η περιοχή επιρροής της κάθε στάσης ορίζεται από κύκλο ακτίνας 250 μέτρων. Το συνολικό μήκος του δικτύου ΟΑΣΑ, εντός της περιοχής μελέτης, είναι 83.442 μέτρα (83,4 χιλιόμετρα). Η μέση συχνότητα των λεωφορείων ΟΑΣΑ είναι 25 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και 40 λεπτά κατά τις υπόλοιπες ώρες, εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία των περισσοτέρων γραμμών δημόσιας συγκοινωνίας.

Στον Χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική εμβέλεια όλων των στάσεων του δικτύου του ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς επίσης εντοπίζονται οι θύλακες εκείνοι που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από το εν λόγω δίκτυο. Καταρχάς παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από την δημόσια συγκοινωνία

Επικίνδυνα σημεία

Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους της βιώσιμης αστικής κινητικότητας αποτελεί η ασφάλεια κίνησης όλων των πολιτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του οδικού δικτύου εξετάζεται η οδική ασφάλεια, όπως αυτή ορίζεται με την εμπλοκή τουλάχιστον ενός μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου.

Στο σύνολο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού παρατηρούνται κάποια ιδιαιτέρως επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς, όσο και για τους πεζούς και τους ποδηλάτες τα οποία απεικονίζονται στον Χάρτη που ακολουθεί.

Ανάλυση SWOT σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης ανά πεδίο κινητικότητας

Στους παρακάτω Πίνακες συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα με τη μορφή ανάλυσης SWOT (δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) που όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση χαρτών και υφιστάμενων πολιτικών, τις μετρήσεις πεδίου και τις επιτόπιες  αυτοψίες της Ομάδας Εργασίας του ΣΒΑΚ.

Δυνατότητες (Strengths)
–> Στις Δημοτικές Ενότητες  του Ψυχικού και της Φιλοθέης έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό η ρυμοτομία και ο χαρακτήρας των αρχικών σχεδίων και η φυσιογνωμία της κηπούπολης. Κυριαρχεί η  ήπια κατοίκηση και οικοδόμηση, με την ύπαρξη αδόμητου φυτεμένου χώρου στο ισόγειο των κτιρίων.  Σε συνδυασμό με τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και τις αθλητικές εγκαταστάσεις διαφυλάσσει ικανοποιητική αναλογία δομημένου – υπαίθριου χώρου και δημιουργεί ένα ενδιαφέρον αστικό τοπίο. Διατηρείται ακόμα η χρήση της αποκλειστικής κατοικίας με ήπιες εμπορικές και ψυχαγωγικές  χρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές
   
–>Ο περιορισμός του κυκλοφοριακού φόρτου επιτυγχάνεται έως ένα βαθμό στις Δ.Ε Ψυχικού και Φιλοθέης από τις καμπύλες χαράξεις των οδών, που δημιουργούν αίσθημα αποπροσανατολισμού που αποτρέπει τη διοχέτευση οχημάτων από την Κηφισίας.
 
–> Σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό (62%) του συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου, παρουσιάζεται μηδενική έως χαμηλή ένταση παρόδιας στάθμευσης

–>Εντοπίζεται ένα πυκνό και συνεκτικό δίκτυο στάσεων αστικής συγκοινωνίας
 
–>Εντός του Δήμου εντοπίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, αλσών και πλατειών.  Στη Δ.Ε Νέου Ψυχικού υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο πεζής μετακίνησης με οδούς ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs), που μειώνουν τη ροή της ταχύτητας των οχημάτων και, σε συνδυασμό με τα χαμηλά κτήρια, συμβάλλουν στη διατήρηση της ανθρώπινης κλίμακας στον αστικό χώρο
 
–>Ύπαρξη ποδηλατόδρομου, μήκους 1,18χλμ. στη δημοτική ενότητα Ψυχικού
Αδυναμίες (Weaknesses)
–>Η λεωφόρος Κηφισίας αναπτύσσεται ως ένας γραμμικός άξονας που συγκεντρώνει χρήσεις εμπορίου και ψυχαγωγίας. Λειτουργεί ως πόλος συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

–>Η χρήση αυτή διαχέεται μονόπλευρα προς την πλευρά του Νέου Ψυχικού, η οποία είναι και η πιο πυκνοδομημένη περιοχή του Δήμου. Δημιουργείται έτσι ένα διακριτό όριο μεταξύ Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης – Ψυχικού που αποκόπτει τις επί μέρους δημοτικές ενότητες, οπτικά και λειτουργικά, επιβαρύνοντας τη Δημοτική Ενότητα του Νέου Ψυχικού.   

–>Παράλληλα, o κυκλοφοριακός φόρτος έχει αυξηθεί σημαντικά από τις διαμπερείς κινήσεις εντός των ορίων του Δήμου από και προς τους τρεις μεγάλης κυκλοφοριακής σημασίας οδικούς άξονες (Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος Καποδιστρίου και η Λεωφόρος Κηφισίας).

–>Η συγκέντρωση των σχολικών εγκαταστάσεων μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κολλέγιο, Αρσάκειο, Μωραΐτη, Ιόνιος Σχολή, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων) δημιουργεί αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων 07:45- 08:30 το πρωί και 14:30 – 16:00 το απόγευμα.  

–>Στο 75,6% του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου, επιτρέπεται η ελεύθερη παρόδια στάθμευση των οχημάτων και δεν υπάρχουν περιορισμοί στάθμευσης. Υψηλή ένταση στάθμευσης εντοπίζεται όπου συγκεντρώνεται η οικονομική, εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης και σε περιοχές όπου χαρακτηρίζονται από μικρά πλάτη οδών.  Παρατηρείται έντονη παραβατικότητα στη στάθμευση.  

–>Αναφορικά με τα ΜΜΜ, παρατηρούνται μεγάλοι χρόνοι αναμονής, καθώς η μέση συχνότητα των λεωφορείων ΟΑΣΑ είναι 25 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και 40 λεπτά κατά τις υπόλοιπες ώρες, εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία των περισσοτέρων γραμμών δημόσιας συγκοινωνίας.  
Οι πεζόδρομοι του Δήμου είναι διάσπαρτοι και ασύνδετοι.

–>Περίπου 50% από το συνολικό μήκος των πεζοδρομίων  διαθέτει περιορισμένου εύρους πεζοδρόμιο (1,50 μέτρα), εκ των οποίων το 5% δεν διαθέτει διαμορφωμένα πεζοδρόμια.   Εκτός από το μικρό εύρος τους, τα διάφορα εμπόδια, όπως πινακίδες σήμανσης, φωτιστικά, αστικοί κάδοι, φύτευση κ.ά., περιορίζουν ακόμη περισσότερο το πλάτος των πεζοδρομίων, με συνέπεια, σε ορισμένες περιοχές του Δήμου, να μην εξασφαλίζεται ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών, όπως ορίζει η νομοθεσία.  

–>Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος δεν συνδέει όλες τις περιοχές του Δήμου και τον Δήμο με άλλους δήμους, ενώ δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο. Επίσης σε σημεία περιορίζει ακόμα περισσότερο το πλάτος του πεζοδρομίου, λειτουργώντας εις βάρος της πεζής μετακίνησης.
Ευκαιρίες (Opportunities)
–>Το οικιστικό περιβάλλον του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού χαρακτηρίζεται από οριζόντια ανάπτυξη και χαμηλούς συντελεστές δόμησης, ικανοποιητική αναλογία δομημένου – υπαίθριου χώρου. Επίσης, αποτελεί ευκαιρία η ανάδειξη του αξιόλογου τοπίου και των διατηρητέων κτιρίων και η προσβασιμότητα στις ιδιαίτερες χρήσεις.  

–> Η Εκπόνηση ΣΒΑΚ και η ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση μέτρων που ευνοούν την βιώσιμη αστική κινητικότητα.  

–>Μείωση των αναγκών στάθμευσης, εξασφάλιση της διατροπικότητας των μετακινήσεων, βελτίωση της λειτουργικότητας των ΜΜΜ  

–>Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

–>Εισαγωγή νέων καινοτόμων οχημάτων ΜΜΜ, πύκνωση των λεωφορειακών γραμμών   Επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό. Προβλέπονται οι σταθμοί «Φάρος» (στην πλατεία Χρυσοχόου του Νέου Ψυχικού) και «Φιλοθέη» (Κηφισίας και Στεφάνου Δέλτα – Κολλέγιο Αθηνών) που θα χωροθετηθούν στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.    

–>Προστασία του δικτύου πρασίνου των αλσών και των πλατειών και της καλής αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο στις δημοτικές ενότητες της Φιλοθέης και του Ψυχικού, αξιοποίηση για την ανάπτυξη δικτύου περιπάτου για τη σύνδεσή τους  

–>Αξιοποίηση – ανάδειξη του ρέματος της Φιλοθέης που διασχίζει ολόκληρη την περιοχή της Φιλοθέης κατά μήκος του κεντρικού της άξονα, συντήρηση και διαμόρφωση καλύτερων πεζοδρόμων και μονοπατιών  

–>Επέκταση του υφιστάμενο δικτύου πεζής μετακίνησης με οδούς ήπιας κυκλοφορίας τόσο στη δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού, όσο και στις ΔΕ Φιλοθέης και Ψυχικού.  

–>Αξιοποίηση του μεγάλου πλάτους του οδικού δικτύου για τη βελτίωση του πλάτους πεζοδρομίων και τη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων.

–> Σχέδιο για επέκταση του ποδηλατοδρόμου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.
Απειλές (Threats)
–>Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την επικαιροποίηση και  προστασία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε κατεύθυνση της βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, και ιδιαιτέρως της κινητικότητας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

–>Απουσία κουλτούρας μείωσης της χρήσης του ΙΧ για τις καθημερινές μετακινήσεις  

–> Στο βαθμό που δεν αντιμετωπίζεται η παράνομη στάθμευση εμποδίζεται η κυκλοφορία των ΜΜΜ και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών.  

–>Καθυστέρηση- δυσκολία πύκνωσης των λεωφορειακών γραμμών λόγω έλλειψης πόρων.   

–>Καθυστέρηση της επέκτασης της Γραμμής 4 του Μετρό με δημιουργία σταθμού στην περιοχή του Φάρου.  

–>Παράνομη στάθμευση ΙΧ που εμποδίζει την κυκλοφορία των ΜΜΜ.

–>Παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας  

–>Απουσία κουλτούρας σεβασμού στο ποδήλατο και στην ασφάλεια και προτεραιότητα του ποδηλάτη