Συμμετέχω στο σχεδιασμό

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις, αλλά και για το πως θα ήθελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον