Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Τελευταία νέα

Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων

για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σας προσκαλεί στον Β΄ Κύκλο Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Πρόκειται για ένα Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου με γνώμοναΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου Φορέων».

Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα

Για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο: Προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τα βασικά πολεοδομικά και χωρικά χαρακτηριστικά του Δήμου, από τις συνήθειες μετακινήσεων των πολιτών, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη σε σχέση με τις συνθήκες κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, αλλάΣυνεχίστε να διαβάζετε «Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα».

Διατύπωση του κοινού οράματος

Η γνώμη των πολιτών για το όραμα Η γνώμη των πολιτών για το όραμα αποτυπώθηκε τόσο μέσω σχετικής ερώτησης, μέρος του ερωτηματολογίου που διατέθηκε στους πολίτες[1], όσο και μέσω των γενικότερων προτεραιοτήτων που έθεσαν από το σύνολο των απαντήσεών τους. Καθώς οι γενικότερες προτεραιότητες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, στην συνέχεια δίνεται βαρύτηταΣυνεχίστε να διαβάζετε «Διατύπωση του κοινού οράματος».